Thursday, August 26, 2010

Kisah Para Wali (Abu Yazid dan perjuangannya)

Hatim Tuli berkata kepada murid-muridnya: "Barangsiapa di antara kamu yang tidak memohon keampunan bagi penduduk neraka di Hari Kebangkitan nanti, ia bukan muridku." Perkataan Hatim ini disampaikan kepada Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid menambahkan:


"Barangsiapa yang berdiri di tebing neraka dan menangkap setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian menghantarkannya ke syurga lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku"

No comments:

Lain-lain cerita berkaitan:

Related Posts with Thumbnails