Friday, August 13, 2010

Kisah Para Wali (Zun Nun dengan Papan yang Tertulis Nama Allah)

 
Setelah beberapa lama berjalan, Zun Nun dan para sahabatnya sampai ke sebuah padang pasir. Di sana mereka menemui sebuah peti berisi kepingan-kepingan emas dan batu permata dan di atas tutupnya terdapat sebuah papan yang bertuliskan nama Allah. Sahabat-sahabatnya membahagikan emas dan permata tersebut diantara sesama mereka sedang Zun Nun hanya meminta papan yang bertulis nama Allah sahaja.

Papan itu diambil, siang malam diciuminya. Berkat papan itu, ia mendapat peningkatan yang begitu cepat sehingga pada suatu malam ia bermimpi. dalam mimpi itu dia mendengar suara yang berseru kepadanya: "Semua sahabatmu lebih suka memilih emas dan permata kerana benda-benda itu mahal harganya. Tetapi engkau telah memilih nama-Ku yang lebih berharga dari emas dan permata. Oleh kerana itu Aku bukakan untukmu pintu pengetahuan dan kebijaksanaan!"

Setelah itu Zun Nun kembali ke kota...

No comments:

Lain-lain cerita berkaitan:

Related Posts with Thumbnails