Thursday, July 29, 2010

Kisah Para Wali (Dzun Nun dengan pemuda)

Ada seorang pemuda yang selalu berkata tidak elok terhadap kaum sufi. Suatu hari Zun Nun menanggalkan cincin di jarinya kemudian memberikan cincin itu kepada pemuda itu sambil berkata:

"Bawalah cincin ini ke pasar dan gadaikanlah dengan harga satu dinar". Pemuda itu membawa cincin itu ke pasar tetapi tidak seorang pun mahu menerimanya dengan harga satu dinar. Pemuda itu kembali dan menyampaikan hal itu kepada Zun Nun.

"Bawalah cincin ini kepada pedagang permata dan tanyakan harganya," Zun Nun berkata kepada si pemuda. Ternyata pedagang pedagang permata menganggar cincin itu seribu dinar. Ketika pemuda itu kembali, Zun Nun berkata kepadanya:
"Engkau hanya mengetahui mengenai sufi seperti pemilik-pemilik kedai di pekan tadi mengetahui harga cincin ini"

Pemuda itu lalu bertaubat dan ia tidak lagi mencemuh para sufi.

No comments:

Lain-lain cerita berkaitan:

Related Posts with Thumbnails