Tuesday, February 15, 2011

Mari Kenal Rasul Kita Fakta#5

Fakta#5
ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW. 
§ Khadijah Binti Khuwailid
 
§ Saudah Binti Zam’ah
 
§ ‘Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)
 
§ Hafsah binti ‘Umar (anak Saidina ‘Umar bin Al-Khattab)
 
§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan
 
§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)
 
§ Zainab Binti Jahsy
 
§ Maimunah Binti Harith
 
§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab
 
§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’; Ibu Orang Miskin)


No comments:

Lain-lain cerita berkaitan:

Related Posts with Thumbnails