Friday, October 1, 2010

Kisah Para Wali (Bisyr dan membelanjakan harta ke jalan yang tak baik)

Seorang lelaki meminta nasihat kepada Bisyr: "Aku mempunyai 2 ribu dirham yang kudapati secara halal. Aku ingin menunaikan haji"


"Apakah engkau hendak pergi bersuka-suka?" tanya Bisyr.
"Jika engkau benar-benar berniat untuk menunaikan perintah Allah, maka jelaskan hutang seseorang, atau berikan wang itu kepada anak yatim atau seseorang yang memerlukan pertolongan. Kesenangan yang diberikan kepada seorang muslim lebih disukai oleh Allah daripada seribu kali menunaikan ibadat haji"

"Namun aku lebih suka menggunakan wang ini untuk ibadah haji" lelaki itu menjawab.

"Ya, kerana kau telah memperolehnya dengan cara yang tidak halal" jawab Bisyr.

"Maka engkau tidak akan merasa tenang sebelum engkau menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak baik"

No comments:

Lain-lain cerita berkaitan:

Related Posts with Thumbnails